Sigortacılar inovatif çalışmaların kolayca kopyalanması nedeniyle sınırlı miktardaki inovasyon ile sürdürülebilir fark yaratamıyor ve yeni ürün yerine “hayatta kalma” stratejisine odaklanıyorlar. 2013 gelişmekte olan ülkelerdeki sigorta şirketleri için zorlu bir yıl oldu. Gelişmiş ekonomilerden gelen talepler yine sınırlı kaldı. Öte yandan FED’in finansal piyasaları normalleştirmek için varlık alımlarını azaltacağına ilişkin yaptığı açıklamalar gelişmekte olan ülkelerin varlıklarının değer kaybetmesine sebep oldu. 2013 yılında sigortacılık pazarındaki ekonomik büyüme kararlı olmakla birlikte 2012’ye nazaran daha geride kaldı. Hayat-dışı sigortacılık prim artışı geçen senenin…
Cumartesi, 15 Kasım 2014 19:12

Araç Sahipliği Artıyor

Türkiye’de genç nüfusun gelir ve sosyo-ekonomik durumunun gelişmesine paralel olarak araç sahipliğinin hızla artması bekleniyor. Trafikteki araç sayısı 2014 Ağustos ayı TUİK verilerine göre -traktör ve motorsiklet hariç olmak- üzere 2010 senesine kıyasla %26 artarak 14 milyona ulaştı.            Türkiye’deki araçların %68’unu otomobiller %32’ini ticari ve özel amaçlı araçlar oluşturuyor. Buna göre yollarda 9,6 milyon otomobil 4,4 milyon ticari araç dolaşıyor. Kişi başına düşen araç adedi hayat standartlarının yükselmesine paralel olarak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. 2010 yılı verilerine göre…
Pazar, 09 Kasım 2014 10:27

TL Üzerindeki Baskı Artıyor

2008 yılında başlayan ve küresel düzeyde derin etkiler bırakan ekonomik krizin başlangıcından bu yana uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen dünya ekonomisinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir toparlanma hala sağlanamamıştır. Küresel ekonomide ılımlı toparlanma devam etmekle birlikte yavaş seyretmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkeler küresel büyümenin temel itici gücünü oluşturmuşken, bu ülkelerin büyüme performanslarındaki yavaşlama nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel aktivitedeki uyarıcı etkinin gelişmiş ülkelerden gelmesi beklenmektedir. Bir başka deyişle gelişmiş ekonomilerde büyüme ivme…
Şirketlerin yaşayan organizmalara benzetilmesi günümüzde kabul görmüş bir yaklaşım. Prof.Dr. Acar Baltaş “Ekip Çalışması ve Liderlik” isimli kitabında canli organizmanın genel sağlik durumu bedensel, duygusal, zihinsel ve manevi sağlığının iyi olmasına bağli olduğuna göre şirketlerin de bu alanlarda sağlıklı olmaları gerektiğini söylüyor ve konuyu etraflıca işliyor. Şirketlerin bedensel sağlığı finansal durumu ile ifade edilir. Finansal başarısı yerinde olan şirketin fiziki kondüsyonu yerindedir. Ancak finansal başari geçmişte yapilan işlerin sonucudur. Gelecek başarısı için finansal başari tek başına yeterli değildir. Şirketin gelecek…

Arama

Ayhan Dayoğlu’nun “Potansiyelini Kullan / Servis Yöneticisinin Başarı Rehberi” isimli kitabı OYDER (Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği) tarafından yayınlandı.

Potansiyelini Kullan Yayınlandı

Son Eklenen Video

Son Haberler