Satış sonrası hizmetler konusunda faaliyet gösteren firma yöneticileri yaptıkları yeni stratejik planlar ile firmalarının değerini arttırmaya çalışırlar. Yöneticilerin oluşturduğu stratejik planların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için pazardaki değişimlerin, fırsat alanlarının, olasılıkların, rakiplerin, yeni teknolojilerin, uygulamaya konan kanun ve yönetmeliklerin, çevresel duyarlılıkların vb. tespit edilerek irdelenmesi gerekir. Pazardaki gelişmelerin kısa sürede algılanması ve ileriye yönelik stratejiler için yorumlanması firmanın başarısı için çok önemlidir. Bundan dolayı karmaşık ve hızlı değişen pazarlarda faaliyet gösteren firma çevresinden gelen sinyalleri zamanında anlamak ve analiz etmek…
Türkiye’nin ilk reklam ajansı İlancılık, 1909 senesinde başlayan serüvenini “Türkiye’de Reklamcılığın Doğuşu” adlı kitapta anlatıyor. Kitap duayen reklamcı İzidor Barouh’un eşsiz anılarından derlenmiş bir referans kitap niteliğinde. Türkiye’de reklamcılığın başlangıcı, ilk reklam ajansının kuruluşu, yaşanan savaşların reklamcılığı ve reklamcıları nasıl etkilediği, sütun-santim kavramının doğuşu, ilk radyo,sinema ve TV reklamlarının yayınlanması, seyyar sandviç reklam panolarının ve duvar afişlerinin kullanılması, ilk pazarlama ve satış kampanyalarının hazırlanması, deterjandan otomotive Türkiye’deki sektörlerin zaman içerisindeki gelişimi, siyasetin reklamcılığa etkisi bir çok örnek ile anlatılıyor. Kitapta ayrıca…
Satış sonrası hizmetler konusunda başarılı olmuş her şirketin faaliyetleri sağlam bir iş modeli üzerine kurulmuştur. İş modeli –bir çok kişi eş anlamlı olarak kullansa da- strateji ile aynı şey değildir. İş hayatında oyunun kuralı R.O.C.E’nin (return on capital employed-bağlanan sermayenin getirisi) C.O.C’den (cost of capital-sermayenin maliyetinden) büyük olmasını (R.O.C.E ³ C.O.C) temin etmektir. İş modeli bir şirketin iş yapma sistemini ya da bir başka deyişle iş ile ilgili değişik parçaları nasıl bir araya getirdiğini tanımlar.Ancak iş modeli firma için çok…
Pazar, 03 Aralık 2006 21:53

Satış Sonrası Hizmetler Eko Sistemi

Firma ile ilgili olan diğer kişi ve kuruluşların oluşturduğu sistem firmanın eko sistemi olarak tanımlanır. Satış sonrası hizmetler ile değer yaratmak için izleyeceği iş modelini seçen firma, seçtiği modelinin başarılı olabilmesi için atacağı ikinci adımda eko sisteminde bulunanlara değer yaratmalıdır. Bir otomotiv üreticisinin satış sonrası hizmetler ile ilgili eko sisteminde temel olarak parça üreticileri (orijinal, eşdeğer ve benzer kalite), servisler (yetkili ve bağımsız), parça dağıtıcıları, son kullanıcılar, sigorta şirketleri, ödeme enstrumanı sağlayan bankalar ve diğer finans kurumları bulunur. Dolayısıyla satış…

Arama

Ayhan Dayoğlu’nun “Potansiyelini Kullan / Servis Yöneticisinin Başarı Rehberi” isimli kitabı OYDER (Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği) tarafından yayınlandı.

Potansiyelini Kullan Yayınlandı

Son Eklenen Video

Son Haberler