Pazar, 09 Kasım 2014 10:27

TL Üzerindeki Baskı Artıyor

Öğeyi Oyla
(0 oy)
2008 yılında başlayan ve küresel düzeyde derin etkiler bırakan ekonomik krizin başlangıcından bu yana uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen dünya ekonomisinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir toparlanma hala sağlanamamıştır. Küresel ekonomide ılımlı toparlanma devam etmekle birlikte yavaş seyretmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkeler küresel büyümenin temel itici gücünü oluşturmuşken, bu ülkelerin büyüme performanslarındaki yavaşlama nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel aktivitedeki uyarıcı etkinin gelişmiş ülkelerden gelmesi beklenmektedir. Bir başka deyişle gelişmiş ekonomilerde büyüme ivme kazanmakta gelişmekte olanlarda ise yavaşlama eğilimi görülmektedir. Yavaş seyreden küresel büyümenin altında yatan temel dinamikler düşük yatırım oranları, yüksek işsizlik ve küresel ticaretteki durağan seyirdir. Küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler varlığını sürdürmekte, yeni riskler ve belirsizlikler ortaya çıkmaktadır.
2014 yılı dünya hasılasının bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,75 daha fazla artcağı öngörülmektedir. Avro Bölgesi’ndeki büyümenin çevre ülkelerin düşük performansı nedeniyle yavaş seyretmesi beklenmektedir. Çin’deki büyümenin yavaşlaması -başta yükselen piyasalardaki ve gelişmekte olan ülkelerdeki emtia ihracatcısı ülkeler olmak üzere, Avro Bölgesi ve Japonya dahil- diğer ekonomileri olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
Küresel düzeyde gelişmiş olan ülkelerden kaynaklanan riskler azalmış olmakla birlikte halen önemini korumaktadır. ABD Merkez Bankası’nın kısa vadede parasal genişleme politikasından nasıl bir çıkış stratejisi izleyeceğine, orta ve uzun vadede ise faiz arttırma sürecinde nasıl hareket edeceğine bağlı olarak şekillenecek küresel likidite şartları, küresel görünüm üzerinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
Önümüzdeki dönemde küresel likiditenin azalacak olması yapısal sorunlara sahip gelişmekte olan ülkemizin piyasalarında oynaklığa yol açabilecek ve TL üzerinde baskılar artacaktır.
2015 yılı bütçelerini hazırlayanlara önemle duyurulur...
Saygılarımla.
Okunma 1055 defa

Yorum Ekle

Arama

Ayhan Dayoğlu’nun “Potansiyelini Kullan / Servis Yöneticisinin Başarı Rehberi” isimli kitabı OYDER (Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği) tarafından yayınlandı.

Potansiyelini Kullan Yayınlandı

Son Eklenen Video

Son Haberler